Goed hang- en sluitwerk is tegenwoordig van groot belang. De standaard cilindersloten die vroeger op veel deuren werden aangebracht, hebben vandaag de dag namelijk vrijwel geen geheimen meer voor inbrekers. Om het inbrekers een stuk lastiger te maken uw slot te forceren, doet u er goed aan om sloten te laten plaatsen die voorzien zijn van een Stichting Kwaliteit Gevelbouw(SKG)-keurmerk. Deze sloten hebben een inbraakvertragende werking, waardoor het voor inbrekers een stuk lastiger is om uw woning binnen te dringen. Veel mensen weten echter niet precies wat het SKG-keurmerk is. In onderstaande tekst krijgt u meer uitleg over dit keurmerk.

Gekeurde sloten

De Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) is een onafhankelijke instantie die allerlei soorten sloten aan een uitvoerige test onderwerpt. Alleen sloten die slagen voor de test, ontvangen het keurmerk. Bent u benieuwd of uw deur voorzien is van sloten met een SKG-keurmerk? Dan kunt u dit altijd zien op de buitenzijde van het deurbeslag. Hier staat een driehoekje met daarin één, twee of drie sterren en daaronder de letters SKG.

Één, twee of drie sterren

De sloten die getest worden, worden door SKG beoordeeld met één, twee of drie sterren. Dit geeft aan in hoeverre het slot een inbraakvertragende werking heeft. Zo wordt een slot met slechts één ster niet beschouwd als zelfstandig inbraakwerend. Om een deur toch goed te kunnen beveiligen, moet een dergelijk slot gecombineerd worden met bijvoorbeeld één of meerdere bijzetsloten. Wanneer een slot met één ster gecombineerd wordt met bijzetsloten, wordt de inbraaktijd doorgaans met drie tot vijf minuten vertraagd. Een slot met twee sterren kan zelfstandig worden toegepast en zorgt ervoor dat een inbreker minimaal drie minuten langer werk heeft om het slot te forceren. Een slot met drie sterren kan ook zelfstandig toegepast worden. Dit slot zorgt ervoor dat een inbreker zelfs minimaal vijf minuten langer werk heeft om uw woning binnen te dringen. Dit vergroot de kans dat hij betrapt wordt aanzienlijk!