Is er de laatste tijd geregeld ingebroken in uw buurt? Dan gaat u mogelijk niet bepaald met een veilig gevoel slapen. Ook al is uw woning voorzien van goed  hang- en sluitwerk en inbraakbeveiliging, dan wil dit nog niet zeggen dat een inbreker niet meer in staat is uw woning binnen te dringen. Er zijn echter extra maatregelen die u kunt treffen. Zo kunt u een alarmsysteem plaatsen, maar u kunt ook camera’s ophangen rondom uw woning. Weet echter wel dat er aan het ophangen van camera’s rond uw woning de nodige regels gebonden zijn.

Mag u zo maar camera’s plaatsen?

Ja, het plaatsen van camera’s rondom uw woning is niet verboden. Zoals gezegd gelden er wel enkele regels wanneer u ervoor kiest om camera’s op te hangen. Zo mag een camera bijvoorbeeld zo min mogelijk gericht zijn op de openbare weg. Ook mag de camera niet teveel gericht zijn op eigendommen van andere mensen. Dit staat allemaal opgesteld in de wet. Doorgaans worden persoonlijke camera’s niet in de gaten gehouden door overheidsinstanties. Indien de camera gericht is op de openbare weg of op eigendommen van een ander, is dat wel het geval.

Privacy aangetast

Heeft uw buurman een camera opgehangen bij zijn woning, maar voelt u uzelf hierdoor aangetast in uw privacy? Dan kunt u een aantal stappen ondernemen. Spreek eerst de buurman aan en probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan kunt u zich richten tot de gemeente waarin u woont. Indien dit geen resultaat oplevert kunt u ook de wijkagent nog vragen om te bemiddelen. Mochten bovengenoemde stappen stuk voor stuk geen effect hebben, dan kunt u naar de rechter stappen. Hij zal zich vervolgens buigen over de zaak en uitspreken of de camera al dan niet verwijderd moet worden. Gaat u zelf een camera ophangen en wilt u een conflict voorkomen? Zorg er dan altijd voor dat deze alleen op uw eigen terrein gericht is.